theme_1a.jpg
theme_1b.jpg
theme_1c.jpg
theme_1d.jpg
theme_1e.jpg
Nederlandsfrançais

Opnieuw wetenschappelijk onderzoek 23 januari 2020

In wetenschappelijk vergelijkend onderzoek, uitgevoerd door het Centre for Addictive Behaviours Research van de London South Bank University en de St George’s University is opnieuw de effectiviteit van de Allen Carr training aangetoond. Vergeleken zijn dit keer de Allen Carr groepstraining en de 1 op 1 counseling van Engeland’s ‘NHS’s Gold Standard Stop Smoking Service’,  bestaande uit meerdere counseling sessies in combinatie met farmaceutische middelen. Deze counseling is vergelijkbaar met de gangbare therapie in België: meerdere sessies bij een tabakoloog in combinatie met farmaceutische middelen of de e-cigarette.

De Allen Carr training, zonder farmaceutische middelen, is minstens zo succesvol, zelfs iets succesvoller dan deze gangbare therapie.

Het onderzoek is na wetenschappelijke toetsing gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad 'addiction'.

 

Resultaten                                                                                                                                  Zes maanden na de stopdatum bedroeg het aantal gestopte deelnemers aan de Allen Carr training 19 procent tegen 15 procent * ( zie onder voor meer uitleg) van de deelnemers aan de controlegroep die de reguliere therapie volgden. Aan dit onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek namen 620 personen deel, verdeeld over de twee groepen. De deelnemers die vertelden gestopt te zijn, deden een koolmonoxide ademtest, ter controle.

 

Wij verwachten dat onze begeleiding binnenkort voor dezelfde vergoedingen als andere therapieën in aanmerking komt.

Veel rokers verdragen de medicatie niet of mogen deze niet gebruiken. Gelukkig is er voor deze groep mensen nu een medicatievrij alternatief.

 

* We hebben nog een opmerking bij de genoemde percentages. Als  roker zou je de cijfers als demotiverend kunnen ervaren. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet die cijfers niet absoluut zien. Het gaat in dit onderzoek niet om een kansberekening, maar om een vergelijking. In werkelijkheid is de kans van slagen gelukkig veel groter, dat geldt overigens voor de beide vormen van rookstop hulp. Het heeft te maken met de opzet van het onderzoek. Als je meer hierover wilt weten kunnen wij daar meer over uitleggen!

 

Wat de succespercentages betreft voor de mensen die zich uit eigen beweging aanmelden voor de Allen Carr training kunnen we je geruststellen, het percentage is meer dan 50% na 1 jaar. Zie hieronder voor meer informatie.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Ierse overheid

Op 26 oktober 2018 werd dit onderzoek gepubliceerd in het 'peer reviewed' wetenschappelijke tijdschrift BMJ

De Allen Carr methode is bijna 2 x effectiever dan telefonische counseling o.l.v. een gediplomeerde stopcoach, bestaande uit meerdere telefoongesprekken, vaak in combinatie met farmaceutische middelen. 

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: Allen Carr bewezen effectief

Allen Carr methode bewezen effectief

Dit concludeert hoogleraar in de psychologie Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen. 

De resultaten van zijn onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.

Arie Dijkstra heeft daarnaast ontrafeld hoe het komt dat de Carr-methode effectief is.

Dijkstra: ,,We snappen nu hoe de Allen Carr training werkt en we zien dat relatief veel rokers die de training op hun werk volgen, stoppen.'' Uit een analyse van de inhoud van de training blijkt dat deze heel anders in elkaar zit dan andere stopmethoden.

De meeste stopmethoden richten zich op het motiveren om te stoppen en het aanleren van allerlei vaardigheden om te stoppen. De Allen Carr methode pakt het anders aan en richt zich op het verlagen van de motivatie om te roken. Veel rokers houden vast aan de gedachte dat roken allerlei voordelen voor hen heeft. Als ze deze voordelen niet meer zien zullen ze ook geen behoefte meer hebben om te roken.

 

Succespercentage > 50% na 1 jaar

In onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken aan de Universiteit van Wenen is aangetoond dat het succespercentage veel hoger is dan gemeten bij andere stoppen met roken methoden. Na 1 jaar is het aantal gestopte rokers > 50% . Vergeleken met andere stoppercentages is dit zeer hoog.

 

De onderzoeken kunt u bij ons opvragen. Maar u kunt ook via Google, onafhankelijk van ons, publicaties over deze onderzoeken in wetenschappelijke tijdschriften vinden.

 

Internetgegevens bovengenoemde onderzoeken:

www.sciencedirect.com Addictive Behaviours published online 13th Nov, 2006. zoekterm: Smoking cessation Long term success of short smoking cessation seminars supported by occupational health care.

www.aerzteinitiative.at/Betriebsseminare