theme_1a.jpg
theme_1b.jpg
theme_1c.jpg
theme_1d.jpg
theme_1e.jpg
  • Nederlands
    • fran├žais

Trainingen bij Nv Bekaert Sa te Zwevegem in 2017 en 2018

Nv Bekaert Sa te Zwevegem heeft het resultaat gemeten van de Allen Carr rookstop trainingen die in 2017 plaatsvonden bij het bedrijf.

Allen Carr voerde de trainingen uit in opdracht van SBM Bedrijfsopleidingen

Na 6 maanden was nog altijd ruim 50% gestopt met roken. Dit betrof niet alleen de werknemers die vanzelf al gemotiveerd waren om te stopen. Allen Carr heeft speciale 'info sessies' ontwikkeld om de op het eerste oog lijkende ongemotiveerde rokers, de z.g. 'die hards', over te halen deel te nemen aan de rookstop training. En dan toch nog dit prachtige resultaat! 

In 2018 vond weer een training plaats. Natuurlijk zullen deze werknemers net zo succesvol blijken!

Rookstopcampagne SPIE Belgium NV - industrie noord

Het hoge percentage rokers in onze organisatie heeft ons doen nadenken over een rookstopcampagne. 

Na verschillende gesprekken met mogelijke partners om ons hierin te begeleiden, hebben we resoluut voor de Allen Carr methode gekozen.

Waarom?

  •         Ze werken op de mindset i.p.v. stoppen met hulpmiddelen.
  •         Het hoge slaagpercentage, ongeveer 55%.
  •         De minimale inspanning die er van de onderneming verwacht wordt.

 

Na een interne promotiecampagne en 2 infosessies van Allen Carr, heeft ongeveer 30% van de rokers zich ingeschreven om te stoppen met roken.

Na de effectieve rookstopsessie van 6 uur bleek dat in de eerste week ongeveer 80% gestopt was.

Nu 3 maanden later zijn nog steeds bijna 2/3e van de deelnemers gestopt met roken.

Een schitterend resultaat waar we vooraf voor getekend zouden hebben.

 

We zijn er zeker van dat de mooie resultaten ook andere Business Units binnen SPIE Belgium zullen aanzetten om met Allen Carr in zee te gaan.

 

De sterkte van het Allen Carr systeem:

Allen Carr blijkt een onderneming te zijn met gemotiveerde mensen die geloven in hun systeem en het ook goed kunnen overbrengen naar de rokers.

Het is zeker dankzij hun enthousiasme en doorzetting dat een groot deel van de SPIE rokers gestopt is.

We willen jullie hiervoor bedanken. Tenslotte hebben we een groot aantal werknemers met jullie hulp een gezonder leven kunnen aanbieden.

 

Bart Van Camp

Preventieadviseur SPIE Noord

ArcelorMittal heeft de Allen Carr training aangboden

In oktober 2014 vonden weer trainingen plaats bij ArcelorMittal. Wij hopen op hetzelfde resultaat als in 2013!

In januari, april, oktober en november 2015 vonden ook weer trainingen plaats. Het aantal rokers bij ArcelorMittal begint nu echt af te nemen. In 2016, 2017 en 2018 werden wederom groepen gevormd.

Torfs Schoenen heeft de training aangeboden

Onder de noemer fit@Torfs lanceerden we dit jaar een heel gamma aan activiteiten om onze medewerkers aan te moedigen tot een gezonde(re) levensstijl. Niet onbelangrijk want fitheid zorgt volgens ons voor gelukkige medewerkers. Dit is en blijft een topprioriteit binnen ons bedrijf.
Fit@Torfs draait om veel meer dan bewegen en sporten alleen. Uit de fit@torfs enquête bleek bijvoorbeeld dat 17% van onze medewerkers rookt. Om die reden hebben we beslist om de Allen Carr trainingen aan te bieden. Trainingen rond stoppen met roken worden vaak op veel ongeloof onthaald: “Ik heb al alles geprobeerd, dit is de zoveelste methode.” Om het zo laagdrempelig mogelijk te houden en toch zoveel mogelijk mensen te inspireren zijn we gestart met introductiesessies. Dit was een succes! 39 medewerkers hebben zich uiteindelijk ingeschreven voor de training en zijn nog steeds enthousiast.
Eén van onze medewerkers schreef de volgende mooie reactie die de training helemaal samenvat: “Alle excuses die je ooit hebt gebruikt om je rookgedrag te verdedigen of te verantwoorden worden door Paula op een onderhoudende en geloofwaardige manier weerlegd. Niet wetenschappelijk, wel realistisch en op een heel toegankelijke manier. De argumenten om te stoppen met roken zijn allemaal juist. Het is geen opsomming van de redenen waarom roken slecht is, want die kent iedereen. Een aanrader voor wie wou dat hij/zij nooit een eerste sigaret had gerookt.”
 
Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs

Mon Enckels, Human Resource manager, IKEA, Zaventem

 “De berichten over de Allen Carr bedrijfstraining waren positief. Dat wilden wij eens uitproberen voor ons personeel . Er zijn inmiddels twee groepstrainingen geweest.
We zijn in de wolken met het resultaat! Met Stefaan hebben we de ideale ambassadeur, van 80 sigaretten naar 0, hij voelt zich herboren. Dus er volgen zeker nog meer trainingen”.